AB SVENSK SKOLSÄKERHET

FÖR EN TRYGGARE SKOLGÅNG

TJÄNSTER

Våra tjänster kan sammanfattas i ordet förberedelser. Mental förberedelse likväl som konkret träning. Förberedelser i syfte att säkra och trygga. 

AKTUELLT

Vi levererar kontinuerligt säkerhetsprojekt för skolor runt om i Sverige. Med fokus på utbildning och metodik skapar vi trygghet inifrån respektive individ.

 

KUNDER

Utifrån vår långa erfarenhet inom skola och säkerhet är vi experter på att skapa trygghet i skolmiljöer. Våra kunder består uteslutande av skolor och utbildningsinstitut.

 

OM OSS

Svensk Skolsäkerhet verkar för en tryggare skolgång.

Vi vill att era barn skall vara säkra från att de lämnar sitt hem på morgonen – tills dess att de är tillbaka hemma.

Nya förutsättningar - nya lösningar

Vi är övertygade om att alla lär och utvecklas bättre i en trygg miljö. Tyvärr så ser inte verkligheten alltid ut så i våra skolor. Vi har de senaste åren erfarit en negativ trend som påvisar en upplevt allt stökigare skolmiljö runt om i våra skolor. 

En miljö där inslag av både hot och våld i och kring skolan har blivit allt vanligare. Skolan har utmaningar i vardagen  vilket kräver nya insatser och åtgärder. Vi har ett mål – att trygga nästa generation och de som befinner sig i skolan.

Lång erfarenhet från både skola och säkerhet

Vi som arbetar på Svensk Skolsäkerhet har bakgrund från såväl skola, näringsliv, underrättelsetjänst, psykologin och militära specialförband. Det som förenar oss är frågan om skolsäkerhet och visionen om att säkra och trygga lärandemiljön.

KONTAKTA OSS

Kontakta oss gärna så återkommer vi till er!

Box 52

131 06 Nacka

info@actsec.se
Tel: 08-634 04 15

Klart! Meddelandet mottaget.