TJÄNSTER

Vi tillhandahåller byggstenar för en ökad kompetens, trygghet och handlingsberedskap

Vi erbjuder tjänster på alla nivåer inom skolans organisation, samtliga med ett fokus på en ökad förmåga att förebygga samt hantera verksamhetens hot och våldssituationer. Våra tjänster riktar sig till förskola, skola, vuxenutbildning, universitet samt huvudmän och beslutsfattare inom skola.