top of page

TJÄNSTER

Vi tillhandahåller byggstenar för ökad kompetens, trygghet och handlingsberedskap

Vi erbjuder tjänster på alla nivåer inom skolans organisation, samtliga med fokus på en ökad förmåga att förebygga samt hantera verksamhetens hot- och våldssituationer. Våra tjänster riktar sig till förskola, skola, vuxenutbildning, universitet samt huvudmän och beslutsfattare inom skola.

bottom of page