TJÄNSTER

Vi tillhandahåller byggstenar för en ökad kompetens, trygghet och handlingsberedskap

Handlingsplaner
Ta hjälp av oss i arbetet med skolans handlingsplaner.
Utbildningar
Utbildning är ett viktigt steg på vägen mot en tryggare skola
Utredningar
Vi erbjuder stöd i olika typer av utredningar.
Stöd & Service
Vi erbjuder stödjande tjänster inom systematisk säkerhetsarbete.
Visa mer

Vi erbjuder tjänster på alla nivåer inom skolans organisation, samtliga med ett fokus på en ökad förmåga att förebygga samt hantera verksamhetens hot och våldssituationer. Våra tjänster riktar sig till förskola, skola, vuxenutbildning, universitet samt huvudmän och beslutsfattare inom skola.