top of page

Utbildning

Hot & Våld
Pågående Dödligt Våld (PDV)
Krisledning
Skolanpassad akutsjukvård

Utbildning syftar till att öka ledningens förmåga att hantera och leda sin personal genom en situation av kris.

Utbildning är scenariobaserad och innehåller ofta flera realistiska tränande moment som i sin tur resulterar i en ökad handlingsberedskap efter genomförd utbildning . 

Teoretisk och praktisk utbildning i hur skolans personal ska möta och hantera situationer med inslag av hot och våld. Utbildning är scenariobaserad och resulterar i en ökad förmåga, en samsyn och uppdaterade rutiner för skolan i hanteringen av svåra situationer. 

Vi erbjuder specialanpassade utbildningar i första hjälpen och akutsjukvård  riktad mot skolpersonal. 

Syftet är en ökad förmåga att planera inför och att agera i akuta situationer. 

Våldsbejakande extremism

Utbildningen ger en ökad kunskap om våldsbejakande extremism. De grundläggande begreppen, olika typer av  våld och dess ideologi. Utbildningen syftar till en ökad förståelse om våldsbejakande extremism samt om arbetet mot våldsbejakande extremism inom skola.  
 

En fördjupande utbildning i hur skolans ledning och personal ska agera i en situation med dödligt våld (PDV). Utbildning är scenariobaserad och resulterar i en ökad förmåga, en samsyn och uppdaterade rutiner för skolan i hanteringen av PDV-situationer. 

bottom of page