top of page

OM OSS

Svensk Skolsäkerhet verkar för att skapa en tryggare skola 

 

Svensk Skolsäkerhet är ett företag som vill göra skillnad för många. Företagets verksamhetsidé är att verka för en ökad trygghet inom våra offentliga verksamheter. Detta genom skräddarsydda insatser som utgår ifrån respektive utbildningsenhets behov och förutsättningar.

Svensk Skolsäkerhet erbjuder tjänster på alla nivåer inom skolans organisation, samtliga med fokus på en ökad förmåga att förebygga samt hantera verksamhetens hot- och våldssituationer. Våra tjänster riktar sig till förskola, skola, vuxenutbildning, universitet samt huvudmän och beslutsfattare inom skola. 

Svensk Skolsäkerhet startades sommaren 2016 och har idag sitt huvudkontor i Stockholm.

Svensk Skolsäkerhet är en del av säkerhetskoncernen Nordic LEVEL Group. Nordic LEVEL Group är en helhetsleverantör av moderna trygghets- och säkerhetslösningar. Verksamheten bedrivs genom koncernens dotterbolag inom tre kärnområden: Advisory, Technology och Operations. Vi arbetar för att öka både den upplevda och faktiska säkerheten i samhället, med särskilt fokus på samhällskritisk verksamhet.

Vår verksamhet består av personer med lång erfarenhet från skola och säkerhet. Tillsammans erbjuder vi en unik kompetens och en välbeprövad metodik.

bottom of page