OM OSS

AB Svensk Skolsäkerhet verkar för att ge våra barn en tryggare skolgång. 

 

AB Svensk Skolsäkerhet är ett företag som vill göra skillnad för många. Företagets verksamhetsidé är att verka för en ökad trygghet inom våra offentliga verksamheter. Detta genom skräddarsydda insatser som utgår ifrån respektive utbildningsenhets olika behov och förutsättningar.

AB svensk skolsäkerhet erbjuder tjänster på alla nivåer inom skolans organisation, samtliga med ett fokus på en ökad förmåga att förebygga samt hantera verksamhetens hot och våldssituationer. Våra tjänster riktar sig till förskola, skola, vuxenutbildning, universitet samt huvudmän och beslutsfattare inom skola. 

Svensk skolsäkerhet startades sommaren 2016 och har idag sitt huvudkontor i Stockholm. 

 

AB Svensk Skolsäkerhet ingår i Actsec Group sedan sommaren 2017. Actsec är ett företag i säkerhetsbranschen som erbjuder professionella säkerhetstjänster inom det systematiska säkerhetsområdet. De områden inom det systematiska säkerhetsområdet som Actsec fokuserar på är Person, Egendom, Kris & Kontinuitet samt Information. Actsec  är specialiserade på utbildningar samt operativ säkerhet, såsom säkerhetskoordinering, utredningar och incidenthantering. 

Vår verksamhet består av personer med lång erfarenhet från skolmiljöer och säkerhet. Tillsammans erbjuder vi en unik kompetens och en välbeprövad metodik.