top of page

Utredning

Utredningar

Vårt utredningskoncept innebär att vi hjälper kunden att utreda och förebygga uppkomna säkerhetsproblem i eller kopplat till verksamheten. 

Exempelvis på utbredningsområden 

  • Återkommande tillbud och incidenter

  • Elev- eller personalrelaterade problem  

  • Oegentligheter

  • Stöld  

Inom ramarna för utredningskonceptet arbetar vi både pro - och reaktivt. Vi har erfarenhet av tidigare säkerhetsklassade tjänster inom myndigheter med vana att arbeta både personligt och systematiskt. Vi lägger stor vikt vid att arbeta med hög diskretion i alla uppdrag vi åtar oss.

Nuläge & Säkerhetsanalys 

Utifrån vår breda kompetens inom säkerhetsområdet hjälper vi våra kunder att identifiera och bedöma verksamhetens olika risker. Vi hjälpa till med att prioritera vilka risker som bör hanteras på kort och lång sikt och hur ansvarig chef kan stärka verksamhetens egna systematiska säkerhetsarbete.

Bakgrundskontroller

Vi levererar bakgrundskontroller med olika omfattning och prisnivåer, exempelvis i samband med rekrytering eller utredning av personal. Läs mer om våra bakgrundskontroller här

bottom of page