top of page

VERKSAMHETSIDÈ

Trygga medarbetare har mod och en förmåga att agera då situationen kräver! 
Systematiskt säkerhetsarbete

Vår verksamhetsidé är att verka för en ökad trygghet inom våra offentliga verksamheter. Detta genom skräddarsydda insatser som utgår ifrån respektive utbildningsenhets olika behov och förutsättningar.

En tydlig väg framåt mot en tryggare och säkrare skola börjar många gånger i en kollektiv förståelse och samsyn om hur vi som medarbetare ska agera i svåra situationer. En samsyn som klargör hur, när och med vem vi bör agera för att hantera en plötslig uppkommen situation.

Genom samsyn blir även möjligheten till ett aktivt förebyggande arbete möjligt för organisationen. Ett arbete som syftar till att undvika allvarliga situationer, att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för barn och vuxna samt öka organisationens handlingsberedskap. Att arbeta förebyggande är ofta en tydlig framgångsfaktor i en organisations systematiska säkerhetsarbete. 

Vi på Svensk skolsäkerhet vill bistå er organisation i att öka delen med förebyggande arbete då. Samtidigt vill vi även arbeta för att öka personalens egna förmågan till ett samlat agerande när stunden kräver. Vårt arbete kopplat till samsyn resulterar ofta i en beskrivning av hur personalgrupp vill agera i svåra situationer, dvs. ett utkast till enhetens plan mot hot & våld på arbetsplatsen.

Att agera i svåra situationer, utan tidigare samsyn och träning med kollegor, är otroligt svårt. Därav skapar vi förutsättningar för medarbetare att under goda pedagogiska förutsättningar praktisk träna att agera i svåra situationer. Genom att träna olika tänkbara verklighetsnära scenarier ökar personalens förmåga att hantera olika typer av situationer kopplat till hot och våld. Utbildningen resulterar även i enhetens plan till mot hot och våldsplan blir verklighetsanknuten och funktionell. 

 

Vi hjälper er i ert arbete med att skapa en trygg och säker verksamhet! 

bottom of page