top of page

VERKSAMHETSIDÈ

Trygga medarbetare har mod och förmåga att agera då situationen kräver! 
Systematiskt säkerhetsarbete

Vår verksamhetsidé är att verka för en ökad trygghet inom offentliga verksamheter. Detta genom skräddarsydda insatser som utgår från respektive utbildningsenhets olika behov och förutsättningar.

En tydlig väg framåt mot en tryggare och säkrare skola börjar många gånger i en kollektiv förståelse och samsyn kring hur vi som medarbetare ska agera i svåra situationer. En samsyn som klargör hur, när och med vem vi bör agera för att hantera en plötsligt uppkommen situation.

Genom samsyn blir även möjligheten till ett aktivt förebyggande arbete möjligt för organisationen. Ett arbete som syftar till att undvika allvarliga situationer, att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för barn och vuxna samt öka organisationens handlingsberedskap. Att arbeta förebyggande är ofta en tydlig framgångsfaktor i en organisations systematiska säkerhetsarbete. 

Vi på Svensk Skolsäkerhet vill bidra till ett gott förebyggande arbete och en ökad förmåga hos personalen att agera samlat när stunden kräver. Vårt arbete kopplat till samsyn resulterar ofta i en beskrivning av hur personalgruppen vill agera i svåra situationer, det vill säga ett utkast till enhetens plan mot hot & våld på arbetsplatsen.

Att agera i utmanande situationer, utan tidigare samsyn och träning med kollegor, är svårt. Därför skapar vi möjligheter för medarbetare att under goda pedagogiska förutsättningar praktisk träna att agera i svåra situationer. Genom att träna olika tänkbara verklighetsnära scenarier ökar personalens förmåga att hantera olika typer av situationer kopplat till hot och våld. Utbildningen resulterar även i att enhetens plan mot hot & våld blir verklighetsanknuten och funktionell. 

 

Vi hjälper er i ert arbete med att skapa en trygg och säker verksamhet! 

bottom of page