top of page

Handlingsplaner

Vid utflykter och studieresor

Vi erbjuder stöd i framtagandet eller revideringen av er plan för säkerhet vid utflykter och studieresor. 

Hot & Våld 

Vi erbjuder stöd, råd och praktisk hjälp i ert framtagandet av en bra konkret handlingsplan mot hot & våld på arbetsplatsen. Med väl pålästa och kompetenta säkerhetsrådgivare kan vi snabbt sätta oss in i olika problemställningar och leverera en handlingsplan. 

Pågående dödligt våld (PDV)

Som en utökad del i handlingsplanen mot hot & våld stödjer vi er i framtagandet och implementeringen av en specifik PDV-plan för verksamheten.  

Lokal krisplan 

En aktuell och genomarbetad lokal krisplan är en tydlig framgångsfaktor i verksamhetens krisarbete. Planen ska utgöra ett stöd för arbetsgången på enheten, för ett korrekt agerande i stressande situationer.

SBA - plan 

Vi erbjuder er stöd i framtagandet eller revideringen av er plan för systematiskt brandskyddsarbete. 

bottom of page