top of page

Stöd & Service

Säkerhetsavtal

Vi erbjuder ett samarbetsavtal innehållande dedikerade konsulter för olika organisationers behov och utmaningar inom säkerhetsområdet. Inom ramen för säkerhetsavtalet agerar vi som bollplank och ett stöd i både operativa och mera övergripande säkerhetsfrågor.

 

Exempel på innehåll i ett företagsavtal:

  • Tillgänglighet 24/7, 365 dagar om året

  • Dedikerad senior säkerhetsrådgivare

  • Beredskapsnummer

  • Tillgång till hela vårt tjänsteutbud

  • Bollplanksfunktion

  • Rådgivning över telefon

Säkerhetschef på deltid

Vi erbjuder erfarna och certifierade säkerhetschefer för deltidsuppdrag ute hos kunder. Ett deltidsuppdrag kan bestå av allt mellan någon timma i veckan till flera dagar, allt beroende på kundens behov och önskemål.

Teknikstöd 

Vi erbjuder stöd till chefer och beslutsfattare vid utveckling / investering av tekniska lösningar. 

Exempel på olika områden:

  • Rutiner gällande internkommunikation och larm

  • Stöd inför teknikupphandling 

  • Driftsättning av larmkedja

  • Implementering av ny / befintlig teknik genom nya rutiner och utbildning 

bottom of page